Kategorie Zdrowie

Wpływ grasicy na układ odpornościowy. Jak wspomagać odporność?

Dobrze funkcjonujący system odpornościowy jest podstawą czynnej ochrony organizmu przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. To dzięki stanowczej odpowiedzi immunologicznej jesteśmy w stanie efektywnie stawiać czoła patogenom przez całe życie.

Nie jest jednak tajemnicą, że system odpornościowy słabnie wraz z wiekiem. Na przestrzeni lat, układ nabiera co prawda „doświadczenia” dzięki mechanizmom pamięci immunologicznej, ale traci jednocześnie część „narzędzi”, dzięki którym może efektywnie stawiać czoła presji antygenowej.

Grasica – ukryta akademia odporności

Grasica (łac. Thymus) odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego; to właśnie w grasicy ma miejsce silna selekcja i dojrzewanie limfocytów T, przygotowujące układ immunologiczny na ataki chorobotwórczych mikroorganizmów.

To pierwotne zadanie grasica pełni w pierwszych latach życia człowieka. W okresie późniejszym, pełniąc swą funkcję dokrewną, zapewnia ona czynne wsparcie odpornościowej odpowiedzi komórkowej poprzez produkcje grasiczych czynników peptydowych.

Niestety grasica to narząd, który zaczyna stopniowo zanikać już po okresie dojrzewania. Do czynników przyspieszających ten proces zaliczyć można przede wszystkim regularne narażenie na przewlekły stres. Postępujący z wiekiem spadek aktywności grasicy ogranicza możliwości uzupełnień układu immunologicznego, co prowadzi w prostej linii do wystąpienia zespołu objawów wtórnego niedoboru odpornościowego. To z kolei wiąże się ze zwiększoną zapadalnością na choroby wieku starszego, nowotwory lub choroby infekcyjne. Jak możemy się przed tym bronić?

Peptydy grasicy – terapeutyczny trop

Walka z większością chorób wymaga bezpośredniego zaangażowania odpornościowej odpowiedzi komórkowej; wsparcie to zapewniają z kolei peptydy (białka) produkowane w samej grasicy. Dbając o aktualne potrzeby organizmu, organ ten dostarcza ilościowych i jakościowych uzupełnień; w niektórych przypadkach sterując niemal niczym dyrygent immunologią organizmu. Z powodu postępującego zanikania grasicy, produkcja nowych białek słabnie; jedynym sposobem na utrzymanie ich wpływu w organizmie jest systematyczna suplementacja.

W opracowaniu metody terapeutycznej opartej na korzystnym wpływie peptydów grasicy, zwanej tymoterapią, równolegle uczestniczyło kilka współpracujących ze sobą zespołów naukowych. Zespół najznamienitszych przedstawicieli Polskiego środowiska naukowego reprezentowali między innymi Profesorowie Julian Aleksandrowicz, Jeremi Czaplicki, Aleksander Skotnicki i Wanda Stankiewicz.

Wieloletnie prace potwierdziły, że podawanie wysokooczyszczonego ekstraktu grasicy opracowanego według koncepcji prof. J. Aleksandrowicza w oparciu o proces technologiczny wdrożony przez dr. J. Czarneckiego okazało się być w zasadzie pozbawione skutków ubocznych.

Tymoterapia – wsparcie układu odpornościowego

Podczas prowadzonych badań zaobserwowano między innymi:

  • znaczny spadek podatności na infekcje górnych dróg oddechowych i poprawę parametrów odporności komórkowej u dorosłych poddanych tymoterapii.
  • W testach odpowiedzi przeciwwirusowej, poprawę stanu klinicznego odnotowano u pacjentów z opryszczką (herpes simplex), półpaścem (herpes zoster) oraz pacjentek z nawracającym brodawczakiem dróg rodnych.
  • Trzymiesięczna kuracja u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) skutkowała zmniejszeniem obrzęków stawów i dolegliwości bólowych, z jednoczesnym zwiększeniem ruchomości stawów i poprawą wskaźników serologicznych.
  • Jeden z wyodrębnionych peptydów grasicy – grasiczy czynnik humoralny (THF) wykazał istotny i pozytywny wpływ na odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko różnym grupom patogenów; w tym bakteriom, wirusom oraz grzybom.
  • Inny peptyd grasiczy – Tymozyna alfa-1 skutecznie hamowała replikację wirusa zapalenia wątroby WZW typu B. Efekt nie był jednak natychmiastowy – regularne przyjmowanie znacznie wzmagało istotny skutek terapeutyczny.

Niedawno ukończone i wciąż trwające projekty badawcze wydają się potwierdzać zasadność suplementowania peptydów grasicy w celu ogólnoustrojowego wzmocnienia odporności.

Silne wsparcie klinicznych dowodów skuteczności tymoterapii oraz brak stwierdzonych klinicznie efektów ubocznych stanowi silne argumenty przemawiające na korzyść regularnego sięgania po grasicze peptydy.

Peptydowe czynniki produkowane przez grasicę, oddziałując na zróżnicowaną populację białych krwinek są w stanie pozytywnie wpływać na działanie całego odpornościowego układu odpowiedzi komórkowej. Mimo tak solidnego wsparcia nie powinniśmy jednak zapominać, że nawet najskuteczniejszy suplement nie może zastąpić właściwego trybu życia, sprzyjającemu zdrowiu grasicy. Peptydy grasicy mogą jedynie uzupełniać dokrewne funkcje tego narządu.

Źródła: tfxpharma.pl