Kategorie Zdrowie

Ten prosty test zapachowy może pokazać, czy w przyszłości grozi Ci demencja

Dzięki badaniu, w którym wzięło udział prawie 3000 starszych osób, naukowcy mogli stwierdzić, że prosty test zapachowy jest w stanie zidentyfikować osoby z podwyższonym ryzykiem wystąpienia demencji starczej.

Ten prosty test zapachowy może pokazać, czy w przyszłości grozi Ci demencja

Jayant M. Pinto, profesor chirurgii na Uniwersytecie w Chicago w Illinois oraz jego współpracownicy, opublikowali swoje odkrycia w „Journal of American Geriatrics Society”.

Odkryli oni, że uczestnicy eksperymentu, którzy nie potrafili prawidłowo zidentyfikować 4 na 5 zapachów użytych podczas testu, byli dwa razy bardziej narażeni na zachorowanie na demencję w kolejnych 5 latach. Wyniki te pokazują, że zmysł węchu jest ściśle związany z funkcjami mózgu i ogólnie pojętym zdrowiem. Profesor Pinto twierdzi, że:

Ten prosty test zapachowy może stać się szybkim i niedrogim sposobem na identyfikację osób, które są w dużym stopniu zagrożone wystąpieniem demencji.

Demencja to tak naprawdę zespół schorzeń

Ten prosty test zapachowy może pokazać, czy w przyszłości grozi Ci demencja

Demencja jest postępującym zaburzeniem mózgu, które wpływa destrukcyjnie na wiele aspektów funkcji poznawczych. Zmniejsza zdolność do zapamiętywania, rozumowania, rozwiązywania problemów i rozmowy. W miarę upływu czasu choroba ta postępuje, a otępienie zaburza życie codzienne, ostatecznie pozostawiając ludzi w swoistej izolacji.

Demencja nie jest chorobą, ale zbiorowym określeniem kilku chorób, które mają wpływ na pracę mózgu. Choroba Alzheimera jest najczęściej występującym typem otępienia, ale nie jedynym.

Niestety liczba ludzi chorych na demencję stale rośnie. Obecnie około 47 milionów osób uważa się za chorych. Szacuje się, że ta liczba prawdopodobnie zwiększy się do 75 milionów w roku 2030 oraz do 132 milionów w roku 2050.

Obecnie nie istnieją leki ani zabiegi, które mogą leczyć otępienie lub złagodzić jego przebieg, ale niektóre nowatorskie rozwiązania są w fazie badań klinicznych.

Test zapachu

Ten prosty test zapachowy może pokazać, czy w przyszłości grozi Ci demencja
pixabay.com

Człowiek wyczuwa zapach poprzez nerw węchowy, który łączy komórki receptorowe w nosie z  opuszką węchową, zlokalizowaną u podstawy mózgu. To ścieżka, przez którą centralny układ nerwowy może być informowany o narażeniu organizmu na zanieczyszczenia, patogeny i inne zagrożenia środowiskowe.

System węchowy ma samo-generujące komórki macierzyste, a naukowcy sugerują, że utrata węchu jest wczesnym sygnałem, iż mózg traci zdolność do samo-naprawy. 

Test zapachowy został przeprowadzony w grupie obejmującej 2 906 mężczyzn i kobiet w wieku od 57 do 85 lat.

Badani musieli zidentyfikować pięć różnych zapachów: miętę pieprzową, rybę, pomarańczę, różę i skórę, przy czym najłatwiejsza do wskazania była mięta, natomiast najtrudniejsza skóra.

Ten prosty test zapachowy może pokazać, czy w przyszłości grozi Ci demencja
pixabay.com

Naukowcy odkryli, że zdecydowana większość uczestników była w stanie prawidłowo zidentyfikować przynajmniej 4 z 5 wyżej wymienionych zapachów. Spośród pozostałych, 7 procent zidentyfikowało 2 lub 3 zapachy, a 2,2 procent badanych jako właściwy wskazało zaledwie jeden z nich.1 procentowi badanych nie udało się zidentyfikować żadnego z nich.

Po 5 latach uczestnicy zostali ponownie przebadani, aby dowiedzieć się, czy zdiagnozowano u nich demencję. 

Zespół naukowców odkrył, że uczestnicy, którzy nie byli w stanie zidentyfikować co najmniej 4 z 5 zapachów na początku badania, dwukrotnie częściej znajdowali się wśród osób, u których zdiagnozowano demencję.

Odkryli również, że im niższa była liczba prawidłowo zidentyfikowanych zapachów na samym początku badania, tym większe było prawdopodobieństwo rozpoznania demencji po upływie 5 lat. Profesor Pinto stwierdził:

Uważamy, że spadek zdolności rozpoznawania zapachu może być ważnym znakiem, sygnalizującym ryzyko wystąpienia otępienia.

Tak prosty test, jakim jest rozpoznawanie zapachów, w przyszłości może zostać wykorzystany do diagnozowania osób zagrożonych wystąpieniem demencji. Niesamowite, jak skonstruowany jest ludzki organizm!

Źródło: medicalnewstoday.com | Fotografie: medicalnewstoday.com | Miniatura wpisu: pixabay.com