×

6 przerażających rzeczy, które dzieją się, gdy używamy środków na chwasty

Negatywne skutki stosowania glifosatu, substancji czynnej środków chwastobójczych, są przerażające. Preparaty takie stanowią przede wszystkim zagrożenie zdrowia ludzkiego oraz degradacji środowiska. Amerykanie oficjalnie uznali ten herbicyd za rakotwórczy, ale w Unii Europejskiej jest nadal używany. Znajdziemy go m.in. w produktach przeznaczonych do uprawy zbóż dla ludzi oraz na pasze dla zwierząt.

Dlaczego lepiej nie stosować środków chwastobójczych? Poznaj przerażające skutki stosowania glifosatu

#1 Poważnie zagraża naszemu zdrowiu

Zdania organizacji światowych w tej kwestii są podzielone. Nie ma jednoznacznych badań, które określałyby stopień szkodliwości glifosatu na człowieka. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia doszła do wniosku, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”, ale Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) twierdzi coś przeciwnego.

Wyniki badań pokazują jednak, że herbicydy zawierające glifosat, działają jak substancje wywołujące zaburzenia endokrynologiczne, które zakłócają pracę naszych gruczołów dokrewnych, a także mogą negatywnie wpływać na płodność.

#2 Wpływa negatywnie na zwierzęta i rośliny

Nie tylko ludzkie zdrowie i życie jest zagrożone. Stosowanie glifosatu ma negatywne działanie również na zwierzęta. W dodatku zabija nie tylko chwasty, lecz również pożyteczne rośliny rosnące na polach spryskiwanych tymi herbicydami.

Zgodnie z badaniami EFSA, środki zawierające glifosat stanowią długoterminowe zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, takich jak krowy i owce. Poza tym, niemiecki Urząd Ochrony Środowiska udokumentował negatywny wpływ pestycydów na bioróżnorodność.

#3 Wspiera uprawy roślin GMO

Środki zawierające glifosat są często narzędziem wspierającym uprawy GMO, które same w sobie są szkodliwe. Rośliny są bowiem dodatkowo modyfikowane, aby były odporne na ten herbicyd.

Wiadomo, że w Ameryce Południowej na bardzo dużych obszarach ziemi hoduje się modyfikowaną genetycznie soję na pasze dla zwierząt. Jest ona również odporna na glifosat i jak udokumentowano, stwierdzono tam wiele przypadków nowotworów i deformacji.

Rezygnując z glifosatu powstrzymamy więc ekspansję GMO do Europy. Jednocześnie wesprzemy lokalnych rolników i przyczynimy się do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt.

#4 Powoduje pojawienie się „superchwastów” i konieczność stosowania coraz bardziej toksycznych środków

Nadmierne stosowanie preparatów chwastobójczych w uprawach GMO odpornych na glifosat prowadzi do rozprzestrzeniania się odpornych na ten herbicyd „superchwastów”.

Powoduje to konieczność uprawiania jeszcze bardziej modyfikowanych roślin i odpornych na tego typu środki, które mogą być bardziej szkodliwe od samego glifosatu oraz stanowić jeszcze większe zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

#5 Prowadzi do powstawania wysoko intensywnych, niezrównoważonych upraw rolniczych

Glifosat nie jest niezbędny do prowadzenia wydajnego gospodarstwa. Trzeba jednak żyć w zgodzie z naturą i unikać ogromnych monokultur oraz ciągłego wysiewania tych samych roślin, bo to przyciąga szkodniki.

Należy skupić się na wysokiej bioróżnorodności i dużym zróżnicowaniu upraw, a nie na intensywnym, niezrównoważonym rozwijaniu rolnictwa z glifosatem.

#6 Niepubliczne badania i tajne raporty

Według EFSA, wiele firm ubiegających się o zezwolenia przedstawiało specyfikacje dla glifosatu bez jego oceny toksykologicznej. Natomiast wnioski raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oparte są na nieopublikowanych badaniach, przeprowadzonych przez same firmy ubiegające się o te zezwolenia!

W dodatku, ponad 80% specjalistów zaangażowanych w ocenę tego herbicydu przez Unię Europejską odmówiło podania swoich nazwisk do wiadomości publicznej.

Skutki stosowania glifosatu mogą być bardzo groźne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jednak nie poznamy faktycznych zagrożeń, jeśli badania nad jego szkodliwością będą tajne i sponsorowane przez samych producentów

Może Cię zainteresować