×

Recepta kontynuowana, czyli jak można decyzją lekarza obarczyć farmaceutę

Recepta kontynuowana może niedługo zwiększyć zakres uprawnień polskiego aptekarza. Wszystko za sprawą rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, który zwiększa jego rolę w systemie ochrony zdrowia. Zmiany jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia polegają m.in. na wprowadzeniu opieki farmaceutycznej, w ramach której farmaceuta będzie sprawował szczegółowy nadzór nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Co się z tym wiąże? Możliwość wypisania przez magistra farmacji recepty w oparciu o „receptę kontynuowaną” wystawioną przez lekarza.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Recepta kontynuowana będzie wystawiana przez farmaceutę?

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, nad którym pracowali specjaliści i resort zdrowia od października 2017 r. ujrzał w końcu światło dzienne. Zawiera on kilka rewolucyjnych zmian, m.in. możliwość wystawiania recept na leki refundowane przez farmaceutów.

Będzie to możliwe dzięki tzw. recepcie kontynuowanej, wystawianej przez lekarzy w formie elektronicznej i zapisywanej w SIM (Systemie Informacji Medycznej). To na ich podstawie farmaceuta będzie mógł wystawić własną receptę na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, zgodnie ze zleceniem lekarza dotyczącym kontynuacji terapii danym medykamentem.

Ograniczenia czasowe i ilościowe

Termin, w jakim można będzie dokonać preskrypcji zostanie określony przez lekarza wystawiającego receptę kontynuowaną. Jednak nie może być on dłuższy niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty.

Ponadto, łączna ilość produktów medycznych na recepcie wypisanej przez farmaceutę, nie będzie mogła przekroczyć ilości niezbędnej pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Recepta kontynuowana i rozszerzone uprawienie farmaceutów – po co takie zmiany?

W uzasadnieniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, możemy przeczytać:

Projekt przewiduje możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego przez uprawnionego farmaceutę w ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej. Jest to nowe uprawnienie, które stoi w zgodzie z założeniem lepszego wykorzystania potencjału zawodowego farmaceutów.

Ma to być również podwyższenie kompetencji farmaceutów do poziomu światowego. By podobnie, jak w wielu innych krajach, również polski magister farmacji miał możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji terapii (szczególnie w przypadku pacjentów przewlekle chorych).

Lepsza dostępność, brak konieczności oczekiwania na konsultację u specjalisty

Wprawdzie od 1 stycznia 2016 r. recepta kontynuowana może być wystawana przez pielęgniarki i położne, ale apteki są placówkami ochrony zdrowia, które są łatwiej dostępne, nawet w czasie świąt, czy w porze nocnej. Dlatego autorzy projektu ustawy proponują właśnie takie zmiany.

Analizując uprawnienia farmaceutów do preskrypcji w różnych krajach świata, należy zauważyć, że w wielu z nich farmaceuci mają dużo szerszy zakres kompetencji niż tylko kontynuacja zlecenia lekarza, np. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii i Australii farmaceuta samodzielnie ordynuje lek. W preskrypcji zależnej farmaceuta powtarza wcześniejszą ordynację lekarza. Farmaceuta może przepisać dalsze przyjmowanie leków po przeprowadzeniu efektywnej konsultacji skoncentrowanej na pacjencie i upewnieniu się, że leki są dla niego bezpieczne i skuteczne.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Jak będzie wyglądać recepta kontynuowana od farmaceuty?

Recepty te będą z zasady wystawiane przez farmaceutów w postaci elektronicznej.

Jednak projekt ustawy przewiduje wystawianie ich również w formie papierowej, ale tylko w następujących sytuacjach:

– w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego,

– gdy wystawiana jest recepta dla osoby o nieustalonej tożsamości,

– w przypadku farmaceuty, który jest obywatelem państwa członkowskiego UE i przenosi się po raz pierwszy na terytorium RP w celu tymczasowego oraz okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych.

Projekt ten nie zawiera wzoru recepty papierowej

Aczkolwiek w przypadku leków refundowanych, recepta będzie musiała zawierać te same dane, co recepta lekarska i będzie ona realizowana z odpłatnością określoną przez lekarza.

Farmaceuta będzie mógł wypisać tylko medykamenty z kategorii Rp (wydawane z przepisu lekarza) oraz Rpz (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania). Natomiast nie będzie miał uprawnień do preskrypcji leków, zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Recepta kontynuowana a odpowiedzialność

Wypisywanie recept przez farmaceutów nie będzie tylko czystą formalnością. Będą oni zobowiązani przed podjęciem decyzji o kontynuacji leczenia pacjenta do zapoznania się z jego aktualnym stanem zdrowia oraz do wykorzystania swojej wiedzy do przeanalizowania farmakoterapii zleconej przez lekarza – tak, aby była ona bezpieczna.

Możliwe będzie również wykonanie pomiaru ciśnienia krwi lub innej czynności w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej (o ile lekarz wystawiający receptę kontynuowaną zleci ich wykonanie).

Do decyzji lekarza należałoby określenie liczby powtórzonych w ten sposób recept oraz rodzajów leków, które mogą być w tym trybie przepisane. Zaletą tego rozwiązania jest zapewnienie pacjentowi lepszego dostępu do leków, przy wykorzystaniu wiedzy farmaceutów do oceny skuteczności farmakoterapii. Rozwiązanie to jest istotne w opiece nad pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe – tłumaczą autorzy projektu ustawy.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Diaprel nie jest już refundowany! Zażywało go 200 tys. chorych na cukrzycę

Czy recepta kontynuowana jest potrzebna, czy wprowadzi tylko zamieszanie? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami…

Może Cię zainteresować