×

Mężczyźni, którzy nie mogą zrobić 10 pompek mają większe ryzyko choroby serca

Mężczyźni, którzy nie mogą ukończyć 10 pompek, są znacznie bardziej narażeni na choroby serca lub udar mózgu…

<a href=instagram.com">

instagram.com

Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Harvarda miało na celu sprawdzenie, czy istnieje „prosty, bezkosztowy środek sprawdzenia stanu funkcjonalnego, który może wskazywać na zdrowie serca danej osoby

Ponieważ aktywność fizyczna jest istotnym wskaźnikiem zdrowia, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego, zespół zbadał związek między pompkami a ryzykiem choroby serca u osób.

<a href=instagram.com">

instagram.com

W badaniu wykorzystano grupę ponad 1100 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat, średnia wieku 39,6 lat. Średni BMI wynosił 28,7 – tylko w zakresie „nadwagi” – choć wszyscy mężczyźni byli aktywni fizycznie

Uczestnicy byli oceniani przez ponad dziesięć lat, rejestrując ich „siłę i tolerancję wysiłku”, z dostosowaniem do wieku.

Naukowcy odkryli silny związek między zdolnością zrobienia pompek a długoterminowym zdrowiem, stwierdzając, że występowały „znaczące negatywne skojarzenia” między wzrostem zdolności do pompki a zdrowiem układu sercowo-naczyniowego.

<a href=instagram.com">

instagram.com

Innymi słowy, im więcej pompek ktoś mógłby zrobić, tym mniejsze ryzyko problemów z sercem

Badanie zostało opublikowane w JAMA Network Open, gdzie autorzy badania napisali:

„Zdolność do pompek jest bezkosztową, szybką i prostą miarą, która może być użytecznym i obiektywnym narzędziem oceny klinicznej do oceny zdolności funkcjonalnej i ryzyka chorób układu krążenia. Odkrycia sugerują, że wyższa wyjściowa zdolność zrobienia pompki wiąże się z mniejszą częstością występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych.”

To niesamowite wyniki! Co więcej, pompki okazały się lepszymi wskaźnikami zdrowia niż testy na bieżni, jak napisali:

„Co zaskakujące, zdolność pompowania była silniej związana z ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej niż wyniki submaksymalnych testów na bieżni.”

<a href=instagram.com">

instagram.com

Badanie wykazało, że jeśli mężczyzna był w stanie wykonać 40 lub więcej pompek w danym czasie, wiązało się to z 97-procentowym zmniejszeniem ryzyka chorób układu krążenia

Podczas gdy ci, którzy mogli zrobić 21-30 pompek, mieli mniej więcej jedną czwartą ryzyka chorób serca niż ci, którzy nie mogli zrobić 10.

„Odkrycia sugerują, że wyższa wyjściowa zdolność robienia pompek wiąże się z mniejszą częstością występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych.”

Lepiej zacznij pracować nad moją siłą górnej części ciała!

Badania zostały opublikowane tutaj -> kliknij

Może Cię zainteresować