Kategorie Zdrowie

Badanie: Objawy zespołu Aspergera możesz rozpoznać zanim dziecko zacznie mówić

Wyniki najnowszych badań potwierdzają: pierwsze objawy zespołu Aspergera da się zauważyć wcześniej niż zakładano – nawet przed ukończeniem pierwszego roku życia malucha. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu zaburzenia? Na co powinni być wyczuleni rodzice?

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, które ma podłoże genetyczne, choć nie odkryto jeszcze konkretnego genu, który odpowiadałby za rozwój zaburzenia. Zaburzenie, które w uproszczeniu można postrzegać jako odmienny wzorzec budowania relacji z otoczeniem.

objawy zespołu Aspergera
Pixabay

Zespół Aspergera najczęściej diagnozowany jest u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a to dlatego, że ewoluuje przez pierwsze 2-3 lata życia. Szacuje się, że zespół Aspergera dotyka 4 na 1000 przypadków urodzeń i najczęściej wykrywany jest u dzieci, u których widoczne stają się problemy z funkcjonowaniem wśród rówieśników. Odnośnie występowania zaburzenia zauważono różnice ze względu na płeć. Zdecydowanie częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt – stosunek 8:1. Co ciekawe, zaburzenie może być rozpoznane również u młodzieży czy ludzi dorosłych.

Podstawowym objawem zespołu Aspergera są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Inne objawy to: zachowania kompulsywne, problemy z akceptowaniem zmian, nadwrażliwość na hałas czy konieczność skupiania się na aktualnie wykonywanej czynności.

Badanie: Objawy zespołu Aspergera możesz rozpoznać zanim dziecko zacznie mówić
Pixabay

Pierwsze objawy zespołu Aspergera mogą pojawić się już nawet u 9-miesięcznego dziecka

Jak już wspomnieliśmy, o zespole Aspergera mogą świadczyć problemy z funkcjonowaniem wśród rówieśników. Grupa badaczy pracująca na co dzień na University of South Carolina i Emory University School of Medicine w Atlancie w USA dowodzi jednak, że pierwsze, niewielkie objawy zaburzenia da się zauważyć już u 9-miesięcznego dziecka.

Badaniu opartemu na analizie rozwoju społecznego poddano 124 niemowląt. Na początku przeprowadzono ocenę komunikacji społecznej dzieci w wieku 9 i 12 miesięcy. Badano umiejętności mowy i umiejętności społeczne. Gdy maluchy skończyły 2. rok życia badacze skorzystali z narzędzi diagnostycznych, które pozwoliły ocenić, czy któreś z dzieci spełnia kryteria diagnostyczne zaburzenia jakim jest zespół Aspergera.

objawy zespołu aspergera
Picpedia

U niemowląt, u których ostatecznie potwierdzono zespół Aspergera, już w wieku 9 miesięcy dało się zauważyć mniejsze umiejętności społeczne i umiejętności niewerbalne niż u pozostałych maluchów. W wieku 12 miesięcy dzieci z zespołem Aspergera osiągały gorsze rezultaty w niemal wszystkich pomiarach komunikacji niewerbalnej.

Badacze zauważyli trzy konkretne, unikalne wzorce rozwoju komunikacji społecznej charakterystyczne dla maluchów, u których stwierdzono zespół Aspargera:

  • między 9 a 12 miesiącem słabo komunikowały się z otoczeniem za pomocą spojrzeń, mimiki lub dźwięków. Nie nawiązywały także kontaktu wzrokowego.
  • nie wykazywały kreatywności w zabawie i posługiwaniu się zabawkami. Wspomniane umiejętności rozwinęły się dopiero później, w okolicach 12. miesiąca życia.
  • widoczna była wyraźna przepaść w używaniu gestów i komunikowaniu się z otoczeniem

Wczesne objawy zespołu Aspergera nie zawsze mogą być oczywiste dla rodziców

Objawy zaburzenia, zwłaszcza te pierwsze, nie zawsze mogą być oczywiste. Niepokojące objawy bardzo często stają się lepiej widoczne „dopiero” po 18. miesiącach życia maluszka. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości na każdym etapie życia dziecka najlepiej skonsultować się ze specjalistami, które mają doświadczenie w zakresie zachowań i rozwoju maluchów. Im wcześniej zaburzenie zostanie zdiagnozowane, tym lepsze długofalowe efekty łagodzenia jego objawów.

________________________

*zdjęcia mają charakter poglądowy

Źródła: srcd.onlinelibrary.wiley.com, www.healthline.com