×

Nie tylko czekolada. Honorowemu dawcy krwi przysługuje imponujący pakiet korzyści

Honorowe oddawanie krwi to piękny i szlachetny gest, który może uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Krew potrzebna jest przy operacjach, porodach, do przetaczania czy transplantacji organów. Niestety, stany magazynowe wyczerpują się nieustannie. Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii COVID-19, w wielu miastach w Polsce krwi najzwyczajniej w świecie brakuje. O tym, jak bardzo i gdzie jest potrzebna każda dawka krwi, możesz przeczytać TUTAJ.

Oddawanie krwi to teoretycznie bezinteresowny gest. W praktyce niesie on za sobą wiele korzyści, o których często nie mamy pojęcia, dlatego też postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu i podzielić się nimi z Wami. Będziemy z siebie niezwykle dumni, a Tobie wdzięczni, jeśli w ten sposób zachęcimy choć jedną osobę do oddania krwi w punkcie krwiodawstwa.

Pixabay

Pixabay

Nie tylko czekolady i zaświadczenie…

Czekolady stały się nieodłącznym punktem oddawania krwi. Każdy dawca przed opuszczeniem punktu poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal w postaci czekolad, wafelków i soków. Na życzenie Dawcy wystawiane jest również zaświadczenie usprawiedliwiające z nieobecności w pracy, na uczelni czy też w szkole. Na tym jednak nie koniec. Korzyści jest bowiem zdecydowanie więcej. Te możemy podzielić ze względu na dwie grupy osób oddających krew:

 • Korzyści dla Honorowych Dawców Krwi – osoby, które przynajmniej raz oddały krew,
 • Korzyści dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – osoby, które oddały co najmniej 5 litrów krwi (kobiety, 6 litrów krwi (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości innych składników krwi

Korzyści dla Honorowych Dawców Krwi

 • Posiłek regeneracyjny – dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok). Zaznaczmy, że MZ nie dopuszcza wyrobów czekoladopodobnych oraz czekolady nadziewanej albo nadziewanej z półpłynnym nadzieniem.
 • Zwolnienie z pracy/uczelni/szkoły w dniu, w którym oddaje się krew – zwolnienie przysługuje również na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Ponadto dawca otrzymuje zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.
 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi – koszt dojazdu finalnie ponosi jednostka publiczna służby krwi. Zwrot odbywa się na zasadach określonych w przepisach.
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa – podczas rozliczania deklaracji PIT dawca może odliczyć od przychodu określoną kwotę. Kwotę, którą stanowi liczyć ilości oddanej honorowo krwi (lub osocza) i obowiązujący ekwiwalent pieniężny za litr pobranej krwi (130 złotych). Odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochody wykazanego w zeznaniu.
 • Ulga w komunikacji krajowej – 33% ulga przysługuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Bezpłatne wyniki badań krwi – jeśli poinformuje o tym personel
 • Zniżki od partnerów RCKIK z całej Polsce

Korzyści dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Zasłużonym Honorowym Dawcom krwi przysługują wszystkie ww. korzyści. Dodatkowo taka osoba otrzymuje:

 • Zniżki w komunikacji miejskiej – wysokość zniżek zależna jest od miasta (informacje na ten temat znajdziesz TUTAJ)
 • Leki ze zniżkami – stając się Zasłużonym Horonorwym Dawcom Krwi mamy prawo do kupowania niektórych leków ze zniżkami. Sprawdź je w wyszukiwarce leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi).
 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.
 • Możliwość wizyt u specjalistów poza kolejnością w placówkach ZOZ-ów
 • Możliwość usług farmaceutycznych poza kolejnością

Oddawanie krwi

Jednorazowo oddaje się maksymalnie 450 ml pełnej krwi. Przerwa między kolejnymi pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni (wyjątkiem są płytki krwi, które można oddawać co 4 tygodnie). Warto zaznaczyć, że mężczyźni mogą oddać krew nie więcej niż 6 razy w roku, a kobiety nie więcej niż 4 razy w roku.

Źródła: Krwiodawcy
Fotografie: www.flickr.com

Może Cię zainteresować