Kategorie CiałoUroda

Miednice współczesnych mężczyzn są większe i szersze niż w okresie średniowiecza

Ludzkie ciało na przestrzeni wieków się zmienia i nie dziwi to już nikogo. Jednak czasami przecierami oczy ze zdumienia, gdy dociera do nas, że zmiany te nie są wcale takie małe…

Mowa o miednicy mężczyzn, które obecnie są większe i szersze, a zarazem bardziej spłaszczone, niż w okresie średniowiecza!

Ludzkie ciało zainteresowało naukowców z Poznania, którzy skoncentrowali się na porównaniu 50 obręczy miedniczych. 

A więc jakie różnice dostrzegli? W badaniach brała udział m.in. Anna M. Kubicka z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z z Bartoszem Musielakiem z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

„Obecnie sporo jest publikacji, których autorzy analizują wpływ różnych czynników na jej kształt. Do najważniejszych zalicza się podłoże genetyczne, wiek i płeć danej osoby oraz klimat, w jakim się ona rozwija. Najwięcej prac dotyczy jednak kobiet i zmiany kształtu miednicy w okresie dojrzewania czy menopauzy. Mało jest jednak prac na temat różnorodności kształtu miednicy u mężczyzn” – powiedziała Anna Kubicka.

„Chodzi zwłaszcza o zmiany związane z przejściem od rolniczego trybu życia ku temu bardziej nowoczesnemu, które koncentruje się w miastach. U mieszkańców miast aktywność ruchowa i mobilność są mniejsze, niż u ich przodków” – podkreśla antropolog z IZ UP.

A teraz przejdźmy do samych badań, w ramach których naukowcy porównali miednice mężczyzn z obu grup. 

22 mężczyzn żyjących w okresie od X do XIV wieku na terenie Cedyni. Druga grupa to 31 mężczyzn obecnie żyjących. 

Ludzkie ciało: Naukowcy nie mieli wątpliwości po przeprowadzeniu wnikliwych pomiarów. Okazało się, że obręcze miednicze różnią się od siebie pod względem budowy.

„W średniowieczu miednice mężczyzn były wyższe i węższe. U mężczyzn współczesnych talerze kości biodrowej są stosunkowo bardziej nachylone ku dołowi. Innymi słowy ich miednice są niższe, szersze i bardziej rozwarte; posiadają dość dużo cech kobiecych” – relacjonuje Anna Kubicka.

Zmiany te są następstwem innego stylu życia. 

„Mężczyźni z Cedyni, których badamy, zajmowali się głównie rolnictwem, wyrębem lasów, budownictwem – czynnościami, które powodują duże obciążenia mechaniczne. Dziś prowadzimy siedzący tryb życia i poruszamy się głównie autami. A te zmiany aktywności fizycznej są ważne dla szkieletu” – mówi antropolog.

Ludzkie ciało – Czy to prawdziwa ewolucja? Jak się okazuje – nie.

„Badamy dość krótki okres, tysiąca lat – i tylko dwie populacje. Zmiany ewolucyjne można obserwować, gdybyśmy badali większą próbę osobników w zdecydowanie dłuższej perspektywie czasowej. W przypadku zaobserwowanych przez nas różnic możemy mówić jedynie o przystosowawczych zmianach, związanych spadkiem aktywności fizycznej, mniejszą mobilnością czy większą masą ciała” – twierdzi Antropolog z UP w Poznaniu.

„Na podstawie przeprowadzonych badań nie potrafimy powiedzieć, czy zmiany wpływają na pogorszenie stanu zdrowia. Ale poprawiają szanse powodzenia działań leczniczych. Ponieważ wiedza o orientacji panewki i miednicy służy określeniu pewnych prawidłowości, mających służyć ortopedii rekonstrukcyjnej” – kończą temat naukowcy. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl | Fotografie: www.Pinterest.comc | Miniatura wpisu: pinterest.com