×

Te pytania znajdziesz na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przed szczepieniem na COVID-19

Jak wygląda kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19? Na jakie pytania należy odpowiedzieć przed szczepieniem na COVID-19?

Kwestionariusz przed szczepieniem na COVID-19 od kilku dni jest już dostępny na stronie rządowej gov.pl

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego dla osoby dorosłej stanowi załącznik do rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych. Dokument musi zostać wypełniony przez wizytą u lekarza i szczepieniem. To na podstawie tego, jak zostanie wypełniony kwestionariusz, lekarz podejmie decyzję, czy dana osoba kwalifikuje się do szczepienia na COVID-19. W razie wątpliwości lekarz może zadać dodatkowe pytania, które otworzą furtkę do zaszczepienia lub też nie. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu: pytania ogólne

W kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego znajdziemy zbiór pytań wstępnych oraz tych dotyczących stanu zdrowia. Kwestionariusz wstępny podzielony jest na 3 części. W pierwszej z nich znajdziemy pytania, które mogą wykluczyć pacjenta ze szczepienia.

W przypadku gdy choć jedna z odpowiedzi na powyższe pytania będzie pozytywne, szczepienie na koronawirusa SARS-CoV-2 powinno zostać odsunięte w czasie. Na szczepienie powinna zgłosić się więc osoba, w przypadku której odpowiedzi na wszystkie z tych pytań będą negatywne.

Covid Vaccine: How to Get a COVID-19 Vaccine in Barcelona?

Kwestionariusz wstępnego wywiadu: pytania o stan zdrowia

W dalszej części kwestionariusza przesiewowego znajdziemy 10 pytań dotyczące stanu zdrowia pacjenta.

Odpowiedzi TAK lub NIE WIEM wymagają dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu: oświadczenie

W ostatniej części kwestionariusza znajdziemy oświadczenie, które jest formą zgody na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19. Jego treść jest następująca:

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19. Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi

Na końcu pozostaje nam wpisać datę i złożyć podpis.

Kwestionariusz znajdziesz na stronie gov.pl.

Źródła: www.poradnikzdrowie.pl

Może Cię zainteresować