×

Diaprel nie jest już refundowany! Zażywało go 200 tys. chorych na cukrzycę

Pomimo postulatów m.in. chorych na cukrzycę, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiej Unii Organizacji Pacjentów i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, lek o nazwie Diaprel MR 60 mg przestał był refundowany od 1 lipca 2019 r. W związku z tym, ok. 200 tys. pacjentów stosujących ten preparat jest skazanych na wzrost kosztów leczenia, dodatkowe wizyty u lekarza bądź zmianę terapii, co może prowadzić do gorszego okresu wyrównania cukrzycy.

<a href=Imgur.com">

Imgur.com

Co to jest Diaprel?

Diaprel MR 60 mg to jeden z wielu środków stosowanych w leczeniu cukrzycy (na którą cierpi ok. 3 mln Polaków!) To doustny lek z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Jest preparatem hipoglikemizujący, czyli zmniejszającym stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzanie uwalniania insuliny, a jego substancją czynną jest gliklazyd.

To popularny lek stosowany od kilkudziesięciu lat. Przypisuje się go dorosłym chorym na cukrzycę typu 2, gdy inne metody tj. dieta, aktywność fizyczna i zmniejszenie masy ciała nie prowadzą do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Glukoza jest podstawowym paliwem dla naszego organizmu, ale jej nadmiar szkodzi m.in. naczyniom krwionośnym i sercu. Nieleczona (lub niewłaściwie leczona) cukrzyca może prowadzić do tzw. stopy cukrzycowej, zawału serca i wielu innych groźnych powikłań

<a href=Imgur.com">

Imgur.com

Dlaczego Diaprel nie znalazł się na liście refundacyjnej?

Diaprel MR 60 mg to jeden z najpowszechniejszych leków w Polsce, jaki zażywają chorzy na cukrzycę typu 2. Przyjmuje go obecnie prawie ćwierć miliona chorych, albo przyjmowało, bo preparat ten od 1 lipca br. przestał był refundowany.

Decyzja urzędników nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie odkryto bowiem szkodliwości leku ani nie zmieniono nagle zaleceń WHO. Nie jest ona również podyktowana aspektami ekonomicznymi, ponieważ budżet państwa dopłacał zaledwie kilka złotych do opakowania. Jednak całkowite usunięcie Diaprelu z listy refundacyjnej niesie ze sobą szereg problemów, przede wszystkim dla pacjentów.

Czyżby Komisja Ekonomiczna przy Ministrze Zdrowia popełniła błąd?

Ich działań nie może zrozumieć profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie:

Ministerstwo Zdrowia wcale nie uznało, że tego leku nie należy stosować, gdyż na liście pozostawiono rzadko stosowaną postać leku w dawce 30 mg. Nie jest więc problemem sama substancja czynna […] Pozycja Diaprelu MR jest ugruntowana w polskiej medycynie od lat i stanowi bardzo ważny element leczenia w polskich warunkach, gdzie nowe leki przeciwcukrzycowe od lat nie są w ogóle refundowane. W dodatku nagle traci refundację lek obecny w terapii ponad ćwierć wieku stosowany z dobrym skutkiem przez ponad 200 tys. osób

<a href=imgur.com">

imgur.com

Skutki zaprzestania refundacji leku o nazwie Diaprel MR 60 mg – co to oznacza dla chorych na cukrzycę?

Decyzja o nierefundowaniu tego leku przeciwcukrzycowego niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji.

Należą do niej:
– wyższe ceny preparatu leczniczego,
– brak możliwości otrzymania tańszego zamiennika,
– konieczność wypisania nowych recept,
– wdrożenie innej terapii farmakologicznej,
– dodatkowe wizyty u lekarza.

Najgroźniejsze, co się może zdarzyć, to przerwanie leczenia, ponieważ w cukrzycy niezwykle ważne jest kontrolowanie glikemii i regularne przyjmowanie leków.

Wyższe ceny Diaprelu

Od 1 lipca br. wzrosły ceny leku o nazwie Diaprel MR 60 mg i wynoszą obecnie ok. 25-30 zł. Podwyżka o ok. 50% wynika z usunięcia go z listy leków refundowanych oraz zwiększenia marż hurtowych i aptecznych (stosowanych w przypadku preparatów nieznajdujących się na niej).

Budżet NFZ nie zaoszczędzi na tym nawet złotówki, bo będzie nadal refundował tańsze generyki (leki odtwórcze) do tej samej wysokości, co Diaprel. Decyzja urzędników odbije się tylko na kieszeniach chorych, którzy zdecydują się pozostać przy starym leku.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Brak możliwości otrzymania refundowanego zamiennika generycznego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pacjent może wybrać w aptece tańszy odpowiednik, ale tylko wtedy, gdy zmiana zachodzi z leku refundowanego na lek refundowany. Do tej pory część diabetyków, stosujących Diaprel MR 60 mg korzystała z tej możliwości.

Jednak od wejścia w życie nowej listy leków refundowanych, na której nie ma już tego preparatu, chory musi kupić go za wyższą (100%) cenę, albo musi udać się do lekarza po nową receptę. Farmaceucie bowiem nie wolno wydać generyka, jeśli na recepcie znajduje się lek, który nie podlegający refundacji.

Konieczność zmiany terapii, wypisania nowych recept i dodatkowe wizyty u lekarza

Nawet przy założeniu, że tylko połowa pacjentów nie zdecyduje się na kontynuację leczenia droższym Diaprelem i tak, niezrozumiała decyzja MZ, wiąże się z ogromną liczbą dodatkowych wizyt u specjalisty.

Zmiana sposobu leczenia oraz konieczność wypisania nowych recept generuje niepotrzebne koszty i dodatkowy stres dla chorych.

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Zaprzestanie przyjmowania leków przeciwcukrzycowych grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią pacjenta

Terapie farmakologiczne dla osób przewlekle chorych, w tym dla diabetyków nie mogą być nagle przerywane. Pacjenci przez lata przyjmowali preparaty, które skutecznie wyrównywały im poziom cukru we krwi. Zmiana leku (w dodatku bez żadnych podstaw merytorycznych!) wiąże się z szeregiem powikłań i gorszym okresem wyrównania cukrzycy.

Dlatego, pomimo podjętej decyzji o zaprzestaniu refundacji Diaprelu MR 60 mg, chorzy nadal powinni przyjmować te leki. Ci, który będzie na to stać, będą nadal go kupować. Pozostali prawdopodobnie będą zmuszeni przestawić się na preparaty z niższą dawką – 30 mg, co wiąże się z dodatkowymi wizytami u specjalisty.

Refundowanie dawki niższej, gdzie docelowo mamy dawać wyższą, to pójście pod prąd kierunkom w medycynie, kiedy redukujemy liczbę przyjmowanych przez chorych tabletek, bo wiemy, że je wtedy przyjmą, a nie je zwiększamy. Przy refundacji dawki 30 mg chorzy będą brali po cztery tabletki zamiast dwóch, bo dawka tego leku zalecana przez nas diabetologów, dla większości chorych to 120 miligramów.[…] A cukrzycy przyjmują wiele leków, nie tylko na cukrzycę, bo jest to choroba wymagająca leczenia złożonego, kilkoma lekami, której często towarzyszą inne powikłania – tłumaczył prof. Leszek Czupryniak

<a href=Freepik.com">

Freepik.com

Nie tylko decyzja o zaprzestaniu refundacji leku o nazwie Diaprel MR 60 mg jest kontrowersyjna, ale również ogłoszenie jej zaledwie tydzień przed wejściem w życie. Lekarze nie mieli bowiem czasu, aby wcześniej „przestawić” swoich pacjentów na inne preparaty

Może Cię zainteresować