×

Jeżeli posiadasz tę cechę osobowości będziesz żył zdecydowanie dłużej. Badania to potwierdzają

Czy istnieje cecha osobowości, która mogłaby wskazywać na to jak długo będziemy żyć? Okazuje się, że tak!

Jednym z najbardziej intrygujących odkryć ostatnich badań jest znalezienie pojedynczej cechy osobowości, która przewiduje długowieczność, bardziej niż jakikolwiek inny czynnik. Wiadomo, że zdrowie fizyczne, styl życia i genetyka są ważnymi predyktorami oczekiwanej długości życia. Jednak okazuje się rola osobowości była może byc również istotna w tym kontekście.

Najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie Psychological Science zidentyfikowało pojedynczą cechę, która lepiej przewiduje długowieczność niż jakakolwiek inna.

źródło: calmsage.com

źródło: calmsage.com

W badaniu poddano obserwacji cechy osobowości ponad 3500 uczestników na przestrzeni 50 lat i stwierdzono, że jedna cecha – sumienność – była najsilniej związana z długowiecznością. Sumienność definiowana jest jako skłonność do bycia zorganizowanym, rzetelnym i ukierunkowanym na cel. Często również kojarzona z samodyscypliną i odpowiedzialnością. Badanie wykazało, że ludzie, którzy uzyskali wyższe wyniki w pomiarach sumienności, częściej żyli dłużej niż ci, którzy uzyskali wyniki niższe.

Rezultat tego badania uzupełniają rosnącą liczbę analiz, które sugerują, że cechy osobowości mogą być ważnym czynnikiem zdrowia i długowieczności. Wcześniejsze badania wykazały, że takie cechy, jak optymizm, ekstrawersja i otwartość są związane z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z dłuższym życiem. Jednak to badanie jest pierwszym, które zidentyfikowało pojedynczą cechę, która lepiej przewiduje długowieczność niż jakakolwiek inna.

Wyniki tego badania mają ważne implikacje dla naszego zrozumienia, w jaki sposób osobowość może wpływać na zdrowie i długowieczność.

źródło: canva

źródło: canva

Sugeruje to, że cechy takie jak sumienność mogą być kluczowym elementem decydującym o tym, jak długo dana osoba będzie żyła. Sugeruje to również, że interwencje mające na celu zachęcenie ludzi do kultywowania takich cech, mogą być korzystne w promowaniu długowieczności.

Ponadto wyniki tego badania sugerują, że cechy osobowości mogą być ważnym czynnikiem, oceny ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia danej osoby. Na przykład ludzie, którzy są bardziej sumienni, mogą częściej angażować się w zdrowe zachowania, takie jak ćwiczenia fizyczne i spożywanie zbilansowanej diety, co również prowadzić do lepszego ogólnego stanu zdrowia i dłuższego życia.

źródło: canva

źródło: canva

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki tego badania są ważnym przypomnieniem znaczenia osobowości w określaniu zdrowia i długowieczności. Chociaż zdrowie fizyczne, styl życia i genetyka odgrywają ważną rolę, okazuje się, że równie ważnym czynnikiem jest osobowość. Odkrycie, że pojedyncza cecha osobowości – sumienność – może przewidywać długość życia bardziej niż jakikolwiek inny czynnik, jest intrygujące i wymaga dalszych badań.

Źródła: www.psychologytoday.com

Może Cię zainteresować